coop Archive

พิธีปฐมนิเทศนิสิตโครงการ WiL ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนิสิตโครงการ WiL (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

พิธีปฐมนิเทศนิสิตโครงการ WiL ประจำปีการศึกษา 2563 สำนัก […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดให้มีการทำสัญญานิสิตโครงการ WiL (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ บริษัท พีเอช แคบปิตอล จำกัด (พิซซ่า ฮัท) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสถานประกอบการ

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดให้มีการทำสัญญานิสิ […]
Read More

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน(หลายตำแหน่ง)ให้กับนิสิตที่สนใจสมัครงาน ทั้งแบบ Part Time และ Full Time สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากประกาศเลยค่ะ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน(หลายตำแหน่ง)ให้กับนิสิตที่สนใจส […]
Read More

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (พิซซ่า ฮัท) จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Work-integrated Learning (WiL) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ […]
Read More