coop Archive

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ทุน

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ […]
Read More

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 [ในรูปแบบออนไลน์]

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ บริษ […]
Read More

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดรับสมัครบุคลากร ทั้งแบบ Part-Time และ Full-Time หลายตำแหน่งงาน/จำนวนหลายอัตรา โดยรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี

โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดรับสมัครบุคลากร ทั้งแบบ Part-Time […]
Read More