coop Archive

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เนื่องในโอกาสในการเข้ารับประกาศเกียรติบัตร “คนดีศรีราชพฤกษ์”

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เนื่องในโ […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตร WiL (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จั […]
Read More

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดคณาจารย์ออกไปนิเทศน […]
Read More

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ปร […]
Read More

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำ […]
Read More