coop Archive

ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมนัดพบแรงงาน” จัดโดยกรมการจัดหางาน ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา (แจ้งวัฒนะ)

ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมนัดพบแรงงาน” จัดโดยกร […]
Read More