สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อม ให้แก่นิสิตที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2561

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อม ให้แก่นิสิตที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2/2561

44219841_1979480052098074_5871898262809608192_n

44232006_1979481058764640_2593743987143606272_n

45638678_2010530958992983_7230061853466951680_n

45506210_2010532625659483_7623568359149273088_n

44295935_1979481602097919_7283997872381493248_n

44270160_1979481562097923_4999860330801659904_n

44132146_1979481305431282_4962000159727681536_n

44240070_1979479815431431_164161097526411264_n