มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work – Integrated Learning) ปีการศึกษา 2562 หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

45732323_2372376736110515_229777254232621056_n