มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work – Integrated Learning) ปีการศึกษา 2562 หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

45558018_2373815182633337_7162044711258030080_n