มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตร WIL ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work – Integrated Learning)  ปีการศึกษา 2562  หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2562

45648993_2375124185835770_7004096331169923072_n