ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เนื่องในโอกาสในการเข้ารับประกาศเกียรติบัตร “คนดีศรีราชพฤกษ์”

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เนื่องในโอกาสในการเข้ารับประกาศเกียรติบัตร “คนดีศรีราชพฤกษ์” ประเภทสถานประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในพิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

20190711_190711_0003

20190711_190711_0006

20190711_190711_0009