บริษัท การ์เดียน พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้ามาบรรยายเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562

บริษัท การ์เดียน พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้ามาบรรยายเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 หัวข้อบรรยาย “การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ ห้อง 4401 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

69264359_2495744290471645_8554942973748445184_n

36709

70705815_2495743617138379_6067769726652645376_n

70326540_2495743703805037_5447114826025271296_n

3

12539

70458685_2495743400471734_7604604300420972544_n

69923959_2495742913805116_8430838076959358976_n

69710445_2495743207138420_2805723773074931712_n