เชิญสถานประกอบการเข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อม

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท การ์เดียน พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

69806604_2482954601750614_4960856903857995776_n

69728376_2482954418417299_449213159224377344_n

69749295_2482954185083989_7295102377181315072_n (1)

36709

36708

70810073_2495742703805137_8246979490614345728_n

70705815_2495743617138379_6067769726652645376_n

37110

37111

37113

13360