ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานจากหลายสถานประกอบการ ทั้ง Part Time/Full Time ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานจากหลายสถานประกอบการ ทั้ง Part Time/Full Time หากนิสิตสนใจ สามารถติดต่อสถานประกอบการได้โดยตรงค่ะ (ข้อมูลตามเอกสารแนบ)

196267

1227316

received_2173565312946708 (1)

Poster Parttime Newyear 2019

messageImage_1568787289842