ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work – Integrated Learning : WiL) ให้กับนักเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ไปประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work – Integrated Learning : WiL) ให้กับนักเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 82109486_2761783890534349_4862854834019106816_n ตั้งตรงจิตร