สอบสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Work-integrated Learning (WiL)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (พิซซ่า ฮัท) จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Work-integrated Learning (WiL) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้มาจากสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรฯ

S__46514178

S__46514199

S__46514198

S__46514193

S__46514188

S__46514181

S__46514185

S__46514194

S__46514195

S__46514187

S__46514192