ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้ารับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 มีพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2563 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้ารับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

1

119066038_2607572636170909_1974727823411410861_o

270028