ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมนัดพบแรงงาน” จัดโดยกรมการจัดหางาน ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา (แจ้งวัฒนะ)

ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมนัดพบแรงงาน” จัดโดยกรมการจัดหางาน

โครงการดีๆ ที่สนับสนุนให้เด็กจบใหม่มีงานทำ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00-16.00 น. ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี 02-580-7796, 086-468-3181)

 

62177017_193329944900855_5753145543811399680_n