ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานหลายอัตราให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจ (รายละเอียดตามข้อมูลในภาพ)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานหลายอัตราให้กับนิสิตและผู้ที่สนใจ (รายละเอียดตามข้อมูลในภาพ)

 

217972409_3347180882175171_2315972088162110414_n

 

 

 

217657876_3347190212174238_5921710916477804871_n

 

215795274_3345949155631677_3181671008464047510_n

 

213024647_3343297855896807_8387110705976626428_n

 

217712490_3346637185562874_2350398820169713451_n