ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดรับสมัครบุคลากร ทั้งแบบ Part-Time และ Full-Time หลายตำแหน่งงาน/จำนวนหลายอัตรา โดยรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี

โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดรับสมัครบุคลากร ทั้งแบบ Part-Time และ Full-Time หลายตำแหน่งงาน/จำนวนหลายอัตรา โดยรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ หากนิสิตสนใจสามารถส่งข้อมูลให้กับสำนักสหกิจศึกษาฯ ที่อีเมล์ Coop@rpu.ac.th หรือเบอร์ติดต่อ 082-1383352 (คุณอาย)

สำนักสหกิจศึกษาฯ จะดำเนินการประสานงานติดต่อและส่งข้อมูลให้กับทางโรงพยาบาลปิยะเวทต่อไป

 

S__78774328