รายชื่อสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปี 2551 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
Tsubasa Resort, Co.,ltd., Japan
OSAKA UNIVERSITY OF TOURISM, JAPAN
ปี 2553 Yunnan Provincial Tourism School, China
ปี 2554 บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ จำกัด
บริษัทแสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
บริษัทเคพีเจ บิสสิเนส จำกัด
ปี 2555 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิรตี แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด
บริษัท เสาวลักษ์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
ปี 2556 บริษัท บันยัน ทรี แกลเลอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ (บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด)
บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัทเพอร์เฟคท์ พริ้นท์ แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ปี 2557 บริษัท สำนักข่าว ที – นิวส์ จำกัด
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ้นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เอส บี  เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
บรัษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
โรงแรม เดอะริช
บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
โรงแรม เลอเมอริเดียน กรุงเทพฯ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)