ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน (หลายตำแหน่งงาน/หลายสถานประกอบการ)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน(หลายตำแหน่ง)

หากนิสิตมีความสนใจตำแหน่งงานตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักสหกิจศึกษาฯ หรือติดต่อกับทางสถานประกอบการได้โดยตรง ตามข้อมูลด้านล่างค่ะ…

สมัครงานTOA

78959

messageImage_1567149560484

ประกาศรับสมัครงาน