พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ WiL (Work – integrated Learning)

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีสถานประกอบการที่ร่วมลงนามในครั้งนี้ คือ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการร้านอาหารในนาม “พิซซ่า ฮัท”

20200117_๒๐๐๑๑๗_0005

20200117_๒๐๐๑๑๗_0014_0

20200117_๒๐๐๑๑๗_0013

20200117_๒๐๐๑๑๗_0006

20200117_๒๐๐๑๑๗_0026_0

20200117_๒๐๐๑๑๗_0029

20200117_๒๐๐๑๑๗_0017

20200117_๒๐๐๑๑๗_0033_0

20200117_๒๐๐๑๑๗_0037

20200117_๒๐๐๑๑๗_0038

20200117_๒๐๐๑๑๗_0035

20200117_๒๐๐๑๑๗_0036