ข่าว Archive

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท การ์เดียน พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้เชิญสถานประกอบการ ได้แ […]
Read More

บริษัท การ์เดียน พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้ามาบรรยายเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562

บริษัท การ์เดียน พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้ […]
Read More

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เข้ามาบรรยายในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการ”

    บริษัท พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ได้เ […]
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เนื่องในโอกาสในการเข้ารับประกาศเกียรติบัตร “คนดีศรีราชพฤกษ์”

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เนื่องในโ […]
Read More